site logo

Fertitta Entertainment strikes deal to take Landry's public